sugar daddy

Sugar Daddy

Vztahy s Sugar Daddy: Nový trend v životním stylu

Co je "sugar daddy" a jaký je význam tohoto vztahu? Sugar daddy je termín, který se používá pro muže, kteří finančně podporují mladé ženy nebo muže ve výměně za společnost a intimitu. Tento vztah je založen na dohodnutých pravidlech a vzájemné výhodnosti. Sugar daddy poskytuje finanční stabilitu a luxusní životní...