antigona

Antigona

Antigona: Tragédie, která vás nenechá chladnými.

Antigona: Tragédie o vzpouře Antigona, ústřední postava stejnojmenné Sofoklovy tragédie, se stává symbolem vzpoury proti nespravedlnosti a bezpráví. Její bratr Polyneikos je po smrti odepřen pohřebních poct, čímž je porušen nejenom zákon lidský, ale i božský. Kreón, vládce Théb, vydává zákaz pohřbít Polyneika pod...